Υπηρεσίες κατά την απόσυρση 

H XERMES IKE και οι συνεργαζόμενες εταιρίες μας προσφέρουν ολοκληρωμένες και καινοτόμες εταιρικές

λύσεις, διαθετοντας μακροχρόνια εμπειρία και γνώση.

Reverse Logistics

services

ITAD and Reverse logistics is always a challenge. We offer hassle free solutions from A to Z.                                                        

Data ERASE

services

Πλήρεις λύσεις για όλες τις ανάγκες διαγραφής δεδομένων με Πιστοποιητικό Διαγραφής και Ολοκληρωμένη Έκθεση.

REDEPLOYEMENT

services

Μπορούμε να χειριστούμε όλες τις ανάγκες σας ανακατασκευάζοντας και αναδιατάσσοντας τον εξοπλισμού που μας ανατέθηκε.

Physical destruction

services

Εάν χρειάζεστε φυσική καταστροφή των συσκευών σας, εμείς το αναλαμβάνουμε παρέχοντας Πιστοποιητικό Καταστροφής και Ολοκληρωμένη Έκθεση.

REMARKETING

services

Περιουσιακά στοιχεία που δεν χρειάζεστε πια, μπορούμε να τα ανακατασκευάσουμε και να τα
προωθήσουμε ξανά στις παγκόσμιες αγορές.

REPAIRING

services

Μπορούμε να επισκευάσουμε τους περισσότερους τύπους συσκευών Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού εξοπλισμού.

RETAIL RECYCLING

services

Προγράμματα για κάθε αλυσίδα καταστημάτων που θέλει να προσφέρει λύσεις ανταποδοτικότητας σε καταναλωτες.