Οι Τοποθεσιες μας

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 
 • Επεξεργασία Εντός  Χώρας
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Λευκωσία, Κύπρος 

 
 • Επεξεργασία Εντός  Χώρας
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος 

 
 • Επεξεργασία Εντός  Χώρας
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Βουλγαρία 

 
 • Αποστολή & Επεξεργασία
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Ρουμανία 

 
 • Αποστολή & Επεξεργασία
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Ισραήλ 

 
 • Αποστολή & Επεξεργασία
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Λίβανος 

 
 • Αποστολή & Επεξεργασία
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Τουρκία 

 
 • Αποστολή & Επεξεργασία
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Σερβία 

 
 • Αποστολή & Επεξεργασία
 • Διαχείριση μεταφοράς  
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Τεχνικές δοκιμές και καταγραφή 

Ιορδανία 

 
 • Collect, Ship & Processing
 • Reverse Logistics
 • Ασφαλή  διαγράφη δεδομένων 
 • Testing & Audi